A klinikai neurofiziológiai nemzetközi normákhoz igazodó korszerű szakmai standardjainak időszakos meghatározása és közzététele.

A kutatás elősegítése konferenciák, kongresszusok szervezése, pályázatok kiírása, az “Ideggyógyászati Szemle” című folyóirat működtetése, szerkesztése és a tudományos közlés minden irányú támogatása révén. A szakma hazai és külföldi eredményeinek ismertetése és a kutatási eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítése.

A szakmai ismeretek oktatása; a klinikai neurofiziológusok és asszisztensek képzése, továbbképzése, ill. képzésükben való részvétel, valamint a képzés szakmai követelményeinek meghatározása.

Szekciók és bizottságok működtetése a szaktudományok támogatása érdekében. A társaság munkakapcsolatot tart fenn a Klinikai Neurofiziológiai Társaságok Szövetségének Vezetőségével és a különböző tagtársaságokkal, valamint mindazokkal a külföldi intézményekkel, szakmai fórumokkal, amelyek a társaság szakterületén dolgoznak és együttműködést kezdeményeznek vagy vállalnak.

A társaság vezetősége a közgyűlés által meghatározott időközönként és feltételek mellett adományozhatja a “Lissák Emlékérmet” és a “Lissák Díjat” az arra érdemes szakmabelieknek.