A társaság neve:Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság
Előző neve:Magyar Electroencephalographiai Társaság
Székhelye:1083 Budapest, Balassa utca 6.
Működési területe:Magyarország
Alapítási éve:1957
Társaság bankszámla
száma (OTP):
Magyar Klinikai Neurophysiológiai Társaság
11705008-20098142-00000000

A társaság egyesületi formában mûködõ jogi személy. A társaság non-profit szervezet. A társaság tagja a Klinikai Neurofiziológiai Társaságok Nemzetközi Szövetségének. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.