A társaság neve:Magyar Klinikai Neurophysiológiai Társaság
(Hungarian society of clinical neurophysiology)
Előző neve:Magyar Electroencephalographiai Társaság
Székhelye:1083 Budapest, Balassa utca 6.
Működési területe:Magyarország
Alapítási éve:1957
Nyilvántartási száma:06-02-0000248
Társaság bankszámla
száma (OTP):
Magyar Klinikai Neurophysiológiai Társaság
11705008-20098142-00000000
Adószáma:19001377-1-42
A társaság logója

A társaság egyesületi formában működő jogi személy. A társaság non-profit szervezet. A társaság tagja a Klinikai Neurofiziológiai Társaságok Nemzetközi Szövetségének. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.