75 éves az Ideggyógyászati Szemle,
az első magyar nyelvű, impaktfaktorral rendelkező szakfolyóirat (IF 2021: 0,708)

2022. október 20-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került megrendezésre az Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience 75. évfordulója alkalmából szervezett konferencia. A szakfolyóiratot immár 30 éve a Literatura Medica, a LifeTime Media Kft. egészségügyi divíziója gondozza.

A szakfolyóirat az alapítása óta eltelt időszakban nemcsak a tradíciói révén, hanem magas színvonalú szakmai tartalmával is méltán vívott ki elismerést az idegtudományok hazai és nemzetközi művelőinek körében: folyamatosan segítette és segíti új ismeretek, eredmények, szemléletmódok, esettanulmányok bemutatásával a gyakorló neurológusok napi gyógyítómegelőző munkáját. Az Ideggyógyászati Szemle (ISZ) a magyar orvostudományi szakfolyóiratok közül elsőként rendelkezik. Az ISZ nemzetközi elismertségének növekedését jól jelzi, hogy a bevezetése óta eltelt időszakban az ISZ impaktfaktora folyamatosan növekszik, jelenleg 0,708, mellyel vezető a magyar nyelvű orvostudományi szakfolyóiratok között.

A jubileum alkalmából a lap szerkesztősége, valamint kiadója szakmai szimpóziummal egybekötött ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia disztermében. A rendezvény fővédnöke prof. Dr. Freund Tamás, az MTA elnöke volt, aki maga is agykutató. Megnyitó beszédében Freund Tamás beszédében a magyar kutatók számára elérhető publikációs lehetőség fontosságát hangsúlyozta, amelyet az Idegyógyászati Szemle továbbra is megteremt a magyar szakmai nyelv megmaradásához és további fejlődéséhez, mindemellett az angol nyelvű közleményeken és a nagy tudományos adatbázisokban való megjelenésen keresztül a hazai szakemberek nemzetközi tudományos életbe való integrációjának előmozdításához.

Dr. Rajna Péter professzor, az Ideggyógyászati Szemle korábbi főszerkesztője a jövőbe (is) mutató előadásában szintén a folyóirat fontos szerepét hangsúlyozta a magyar nyelvű publikációk között, valamint a „leggyakoribb, illetve legjelentősebb kórképek új eredményeinek ismertetésében a hazai klinikai gyakorlat minőségének biztosítása, javítása céljából”. Felvetette továbbá, hogy most, mikor a szakma művelői létszám- és időhiánnyal küszködnek, és egyre inkább specializálódnak, az ISZ-nek „erősítenie kell a klinikai idegtudományok tényleges interdiszciplináris és (ellátási) szintek közötti szerepét”. Rajna professzor a rendezvényen életműdíjat vett át, amelyet a szakfolyóiratért egy emberöltőn át végzett munkája elismeréseként ítélt oda számára a szerkesztőbizottság és a kiadó.

Dr. Tajti János professzor, az Ideggyógyászati Szemle jelenlegi főszerkesztője felvázolta a nemzetközi elismertség növelésére tett erőfeszítéseket: hogyan került a lap olyan adatbázisokba, amelyek előmozdították a megjelent közlemények minél szélesebb körben történő elérését; az impaktfaktor megszerzését; a DOI bevezetését az irodalmi idézés megkönnyítésére és ezen keresztül a folyóirat tudományos presztízsének növelésére. Tajti professzor továbbá kiemelte, hogy „a lap nemcsak a hazai szakembereknek szól, hanem biztosítja a határon túli, idegtudományok iránt érdeklődők támogatását is”.

Cserni Tímea, a kiadó ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy „erre a különleges évfordulóra sikerült az egyik legnagyobb vállalásunkat teljesíteni: az ISZ elmúlt 75 évében megjelent valamennyi, mintegy 4 500 közleményt digitalizáltuk, így azok már kereshető módon, teljes terjedelemben (az eredeti lapban megjelent PDF-ben), ingyenesen a szakemberek rendelkezésére állnak a kiadó eLitMed.hu egészségügyi szakportálján”.

Az ünnepi esemény szakmai szimpóziuma keretében a 9 tulajdonostársaság, illetve tizedikként a Magyar Tudományos Parkinson Társaság előadásai a megalakulásuk időbeli sorrendjében hangzottak el:

 • Magyar Neurológiai Társaság – prof. dr. Csiba László, elnök
  A PubMed és az Ideggyógyászati Szemle témaspektrum változása 2002-2022 között
 • Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság – prof. dr. Kamondi Anita, elnök
  Klinikai neurofiziológia: múlt – jelen – jövő
 • Magyar Idegsebészeti Társaság – dr. habil. Erőss Loránd PhD, volt elnök
  Idegsebészet az alpha generáció korában
 • Magyar Gyermekneurológiai Társaság – prof. dr. Hollódy Katalin, elnök
  Múlt nélkül nincs jövő … a társaság megalakulásának és működésének története
 • Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság – dr. Folyovich András PhD, elnök
  A Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság története
 • Magyar Neuroradiológiai Társaság – prof. dr. Barsi Péter, pénztáros
  Neuroradiológia 1947-2022, MNRT 1989-2022
 • Magyar Stroke Társaság – dr. habil Szapáry László, elnök
  Az agyi elzáródások kezelésének forradalma
 • Magyar Idegtudományi Társaság – dr. Kittel Ágnes, az MTA doktora
  Egy akarattal a sokféleség felfedezésében
 • Magyar Epilepszia Liga – prof. dr. Janszky József, elnök
  A Magyar Epilepszia Liga története
 • Magyar Tudományos Parkinson Társaság – prof. dr. Kovács Norbert PhD, elnök
  Parkinson-kór és a magyar kutatások.