A társaság célja az electroencephalographia, az electromyographia, a klinikai és kísérletes neurophysiológia fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bõvítése és orvosetikai nevelése. A társaság feladata, hogy a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elõsegítse a tudományos eredmények gyakorlati felhasználását. A társaság szakmai folyóiratot szerkeszt a magyar kutatási eredmények széleskörû terjesztése céljából.

A társaság nemcsak mint tudományos egyesület tevékenykedik, de feladatának tekinti a szakma fejlesztésének és szervezésének összes kérdését, beleértve a szakmai tevékenység minõségi ellenõrzését és garanciáját is.

A társaság tevékenységébe bevonja mindazokat, akik a fent meghatározott szakmai területen munkatársként mûködnek vagy csatlakozni kívánnak (asszisztensek, biológusok, mérnökök…stb.). A társaság igényt tart arra, hogy a területét érintõ minden kérdésben véleményt nyílvánítson, és az ide vonatkozó egészségügyi, oktatási, tudományos döntések elõkészítésében részt vegyen. A társaság tagjainak kedvezményeket nyújt az általa szervezett rendezvényeken, valamint a továbbképzéseken való részvételhez, ill. a kiadványainak megszerzéséhez.