Tisztelt Kollégák!

A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnökeként sok szeretettel köszöntöm Társaságunk valamennyi tagját!

2023. február 2-án a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság Közgyűlése új elnököt és vezetőséget választott. Magam és a vezetőség nevében köszönjük a bizalmat, igyekszünk ezt megszolgálni!

A közgyűlésen a leköszönő elnök – Prof. Dr. Kamondi Anita – összefoglalta a vezetőség és a Társaság elmúlt 8 évben végzett munkáját. Ez az időszak – ahogy a levezető elnök jellemezte – a Társaság történetének „arany oldalaira” fog kerülni. Ezt alátámasztandó meg kell említeni néhány olyan eseményt, ami Társaságunk nemcsak hazai, hanem nemzetközi elismertségét jelzi.

  • 2017: a 16. Európiai Klinikai Neurophysiológia Kongresszus (ECCN) Budapesten, ami rendkívül sikeres volt.
  • Prof. Dr. Kamondi Anitát fontos nemzetközi vezető feladatokra választották meg:
    – 2021: „Member of the Education Committee of International Federation of Clinical Neurophysiology”
    – 2022: „Secretary/treasurer of ExCo, Europe-Middle East-Africa Chapter IFCN”.

A sikeres időszak részeként megemlíthetjük a folyamatos szakmai továbbképzéseket, valamint a szakvizsgára történő felkészülés segítése érdekében évente akkreditált szintentartó és szakmaspecifikus továbbképzéseket az egyetemek Szak-és Továbbképzési Központjainak segítségével. Szinte egyedülálló, hogy ezeknek a továbbképzéseknek a felkért előadói valamennyien a szakma legkíválóbbjai (MTA doktorok, egyetemi tanárok, PhD minősítéssel rendelkezők, főorvosok). Hálás köszönet illeti ezért őket! Mindemellett 3 sikeres KNF kongresszusunk volt; a MEL, a MANE, a Stroke társszakmák kongresszusain önálló KNF Szekcióval szerepeltünk.

Örömmel mondhatjuk, hogy a Társaságunk klinikai neurofiziológus szakorvosainak száma 70 fölött van, sok rezidensünk áll szakvizsga előtt. Tagságunk létszáma évről évre növekszik. Mindezek a szakterület iránti növekvő érdeklődést bizonyítják.

Az orvostudomány valamennyi ágában – így a klinikai neurofiziológiában is – hatványozottan gyarapodnak a diagnosztikus és terápiás ismeretanyagok. Ezekhez folyamatos tanulásra, képzésre van szükség, ami tegnap még megfelelő volt, holnap már túlhaladott lesz. Az új vizsgáló módszereket nemcsak megismerni kell, hanem alkalmazni is, különben lemaradunk.

Legfontosabb célunk tehát, hogy a szakirodalomban, konferenciákon megjelenő, minden neurofiziológus számára fontos, új ismereteket a lehető leggyorsabban és a lehető legszélesebb körben terjesszük. Honlapunkat megújítjuk, ezen egy-egy friss közleményre felhívjuk a figyelmet, az irányelveket közzétesszük. A gyógyszergyárakkal, műszereket forgalmazó cégekkel is intenzívebb kapcsolatot szeretnénk építeni, az ő csatornájukon is érkeznek majd szakmai hírek.

A klinikai neurofiziológiában használt alapfogalmak (EEG, EMG, ENG) mellett gyakorlati útmutató is szerepel a Honlapunkon Prof. Dr. Arányi Zsuzsannának köszönhetően, ennek fejlesztését folytatja. Ezek és a szakirodalom rész (köszönet Dr. Clemens Bélának is a lelkes javaslatokért) sok segítséget jelent a szakvizsgára felkészülésben. Folyamatban van a szakvizsga követelmények feltöltése is, ami megkönnyíti a felkészülést.

Úgy gondolom, a neurofiziológia fejlődése érdekében át kell tekintenünk a graduális képzést is, hogy már a hallgatók érdeklődését is felkeltsük a neurofiziológia iránt. Különös figyelmet akarunk fordítani a fiatal KNF szakorvosok bevonására mind az oktatásba, mind a tudományos munkába. A kongresszusokon való részvételüket pályázatokkal fogjuk segíteni.

Át kell tekintenünk az asszisztensek képzését, ennek szakmai és tárgyi feltételeit, illetve a kötelező szintentartó tanfolyamok biztosítását.

A fentiekben ismertetett eredmények képezik az alapját azoknak a rövid-közép- és hosszútávú terveinknek. Fontos feladat a Társaság kapcsolatainak erősítése az európai társaságokkal, melynek több évtizedes hagyományai vannak.

Célunk, hogy magas szakmai színvonalon, a betegek iránti elkötelezettséggel végzett munkánk elősegítse a betegek gyógyulását, új tudományos eredmények megszületését és a szakterület további fejlődését biztosító, jól képzett szakmai utánpótlás nevelését.

Mint a Társaság elnöke, céljaink megvalósulásához kérem a Társaság valamennyi tagjának szíves támogatását, várjuk a kollégák ötleteit!

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Fekete István