Tisztelt Kollégák!
A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnökeként sok szeretettel köszöntöm Társaságunk valamennyi tagját.

A Társaság életében az elmúlt 10 év rendkívül sikeres idõszak volt. Hosszú évek nehéz szakmapolitikai küzdelmeinek eredményeként 2007-ben a klinikai neurofiziológia (KNF) ráépített szakképesítésként megszerezhetõ szakvizsga lett. Ezzel Magyarország Anglia, Dánia, Finnország, Írország, Olaszország, Spanyolország és Svédország után, azon kevés európai országok egyike lett, amelyekben a klinikai neurofiziológiát, jelentõségének megfelelõen, önálló szakmaként ismerik el.
A klinikai neurofiziológiai szakorvos képzés a négy orvosegyetem ellenõrzése alá került. Mind a négy egyetemen megalakultak a KNF szakmai grémiumok, melyek egymással és a Társasággal történt egyeztetést követõen kialakították az egységes szakképzési programot. Ezt követõen indítottuk a KNF szakorvosok képzését, amelynek során 2008 óta több mint 50 kolléga teljesítette sikeresen a szakvizsga követelményeket.
A folyamatos szakmai továbbképzés, valamint a szakvizsgára történõ felkészülés segítése érdekében 2011-tõl évente egy alkalommal akkreditált szakmai továbbképzést szervezünk Debrecenben.
A Társaság kétévente megrendezésre kerülõ sikeres kongresszusai a szakterület iránti növekvõ érdeklõdést bizonyítják.

A szakorvos képzés mellett a Társaság évtizedek óta nagy gondot fordított a szakasszisztensek képzésére. 2011-tõl, a Társaság szakmai felügyelete mellett, 1200 órás OKJ-s KNF szakasszisztens képzés indult Budapesten a Kanizsay D. Egészségügyi Szakiskolában. 2013-ban megindult a központosított kötelezõ szakmai továbbképzési rendszer, melynek keretében Társaságunk, a Szakmai Grémiumok támogatásával, megszervezte az elsõ kötelezõ szintentartó továbbképzést, melyen az országban dolgozó valamennyi neurofiziológiai szakasszisztens kolléga részt vett.

Jelentõs eredményünk továbbá, hogy a Társaság által felkért szakmai bizottság, a minõségbiztosítás érdekében felújította a klinikai elektroenkefalográfiában leggyakrabban használt szakkifejezések jegyzékét. A nevezéktan egységesítése a szakmai együttmûködések alapja. A továbbképzések egyik fontos programja az egységes nomenklatúra bevezetése lesz. Hasonló céllal született meg a „Gyakorlati útmutató EMG vizsgálatokhoz” címû összeállítás. Mindkét dokumentum megtalálható a Társaság honlapján.

Az elõzõ évek legnagyobb sikerét a Társaság a klinikai neurofiziológiai vizsgálatok OEP finanszírozásának javítása terén érte el. Átfogó javaslattervezetünket, többszöri tárgyalások után, a fontos szakmai szervezetek támogatását elnyerve, az OEP Pontkarbantartó Bizottsága támogatta. Várható, hogy hamarosan hivatalosan is megjelennek az új pontértékek, melyek jelentõsen emelni fogják a klinikai neurofiziológiai vizsgálatok finanszírozását. A magasabb bevétel javítja a laboratóriumok gazdasági helyzetét, és fedezetet biztosíthat a mûszeres- és személyi fejlesztésre.

A fentiekben ismertetett eredmények képezik az alapját azoknak a rövid-, közép- és hosszútávú terveknek, melyeket a Társaság vezetõsége soron következõ ülésén fog áttekinteni. Mindezek a tervek a hazai klinikai neurofiziológia további fejlesztését célozzák, a vizsgálatok alkalmazási területeinek bõvítését, szorosabb együttmûködést a felhasználókkal és a társ-szakmákkal. Ugyanilyen fontos a Társaság kapcsolatainak erõsítése az európai társaságokkal, melynek több évtizedes hagyományai vannak. A tervek megvalósításának feltétele a Társaság tagságának támogatása és aktív közremûködése.
Célunk, hogy magas szakmai színvonalon, a betegek iránti elkötelezettséggel végzett munkánk elõsegítse a betegek gyógyulását, új tudományos eredmények megszületését és a szakterület további fejlõdését biztosító, jól képzett szakmai utánpótlás kinevelését.

Mint a Társaság elnöke, ezen célok megvalósulásához kérem a Társaság valamennyi tagjának szíves támogatását!

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Kamondi Anita